تبلیغات
انتخاب های من - کتاب ابهام عشق اثر منظوم رسول رهنما
پنجشنبه 27 خرداد 1389

کتاب ابهام عشق اثر منظوم رسول رهنما

   نوشته شده توسط: MRH    نوع مطلب :بهترین اشعار ،


کتاب ابهام عشق ، اثر منظوم رسول رهنما برای نخستین بار در تیراژ 3000 نسخه ای در سال 73 منتشر شد . گرچه چاپ اول زیاد هم زود فروش نرفت اما گمان نمیکنم به چاپ بعدی رسیده باشد . به این دلیل که خیلی از دوستان را سراغ دارم که به دنبال این اثر هستند اما یافت نمیشود .

مثل اینکه متاسفانه در بازار موسیقی زیاد جدی گرفته نشد .


کتاب دارای یک مقدمه 40 صفحه ای است که به بدیهیات موسیقی میپردازد ... اما در ادامه با منظومه حیرت انگیزی روبرو میشویم بنام " ابهام عشق " .

رسول رهنما با همگن ساختن هفت شهر عشق عطار با هفت دستگاه موسیقی ترکیب بدیعی را ایجاد نموده که قابل ستایش است .
برابر سازی هفت نت ، با هفت روز هفته ، با رنگ های مرتبط ، با هفت طبقه آسمان ، در قالب یک منظومه هرچند که مثنوی باشد کاری سترگ و قابل ستایش است .
در عین حالی که داستان مبداء و انجام دارد ... زیبایی اندیشه ات را می ستایم ... آفرین ...

همه آنچه گفته شد در قالب داستانی به نظم درآمده که عاشق شرح وصل خود را با معشوق برای ما روایت میکند . علاوه بر آنکه داستانها و تلمیحات ادبی جانبی دیگری نیز با ظرافت در جای خود گنجانده شده .


روایت بعد از شرح مختصری که جا داشت بجای مقدمه 40 صفحه ای آغاز گر منظومه باشد طرح کلی داستان را اینچنین بیان میکند :


رفته از این قصه بســـــی سالـــــها                        کهنــه نشد با تو مرا ماجــــــــــــــــرا
جرئت ابــــــراز نـــــــــــــدارد دلـــــم                        ایـن بــــــــود از روز ازل مشـــکـلــم
بیم شماتت بـه من ســــــــــــــــوخته                        بستـــــه زبان گشتم و لب دوختـــــــه
هست میـــــــان من و تو راز عشق                        فـاش نــــگردد مـگر از ســـاز عشق
ســـــــــــاز گرفتم بکف و سوز ساز                        فــاش نمود اینـــهمه اســــرار و راز
گفتم از این قصه بســـــــــــی رازها                        در سخــن نغمـــــــــه و آوازهــــــــــا
آنچه از این ســـــــــــاز تراود برون                        هست نــــــوای دل غـــرقــــــاب خون
هفت صدایی که در این پرده هاست                        هفت فلک فاصله در بیـــــــــن ماست
بایــــــــــــد از این هفت فلک بگذرم                         تا بتـــو در پــــرده هفتــــم رســــــــم
پرده هفتــــــــــــم فلــــک هفتم است                         آخـــــــر دنیـــای سـراسـر گـــم است
...
قصد طلب کردم و گفتم بســـــــــــاز                         با تـــو بــگوید که چـــه دارم نیــــــاز
تا بطـــــــریقی شود افشـــــــای راز                         من شــــدم ایدوست نتی روی ســــاز
نیز تو هـــم یــک نت دیــــگر شدی                         با صور نت بت دیـــــــگر شـــــــــــدی
با سخن ســـــــــــــــــاز صدایت زدم                         آنچه دلـــــــــم گفت برایـــــــــــت زدم
دورتــــــــــــــرین فاصله های مجاز                        هست میان من و تو روی ســـــــــــاز
من شدم از طالع بــــد " دو بمل "                        جای تو شد " سی دیز " ای تازه گل
بس بـــــــدویدیم بدنبــــــــــــــــال هم                         تـــا کـــه بــگوئیم بــــهم حــــــــال هم
در قـــــــــــــــــــدم اول این راه دور                         گفت دلــــــــــــــــم با تو به آواز شور
کای همه نقــــــــش تو بسیمای من                         آینـــــــــــــه روشــــــن بینـــــــای من
لب بگشـــا ای سخنت رشـک قنـــد                         عـــــرش بلرزان بصــــدای بــــــــــلند
تا که بــــــــــه آواز تو گویم بســاز                         آنــچه نهـــان مانــده و گردیـــــده راز
...


سپس در هر وادی توقفی چند صفحه ای دارد و در هر وادی گوشه های مربوط به هر دستگاه را معجزه وار بیان میکند . گویا میدانسته این منظومه تنها در دست اهالی موسیقی نخواهد بود که گوشه ها را در گیومه آورده .

سیر و سلوک از وادی اول طلب در شور شروع و در وادی هفتم فنا در همایون خاتمه میپزیرد .
اسامی بسیاری از اساتید ، آثار ، سازها ، سرگذشت ها ، ... در این منظومه آورده شده .
هرچند که این منظومه را به تمامی اهالی موسیقی پیشنهاد میکنم ، اما بخش زیبایی ادبی این منظومه غیر قابل انکار است و از این لحاذ به این اثر جنبه عمومی داده .بدلیل کمیاب شدن و یا نایاب بودن این کتاب ، آنرا در فرمت JPG اسکن نمودم تا در اختیار علاقمندان قرار دهم . کتاب دارای 99 صفحه و حجمی برابر 30.78 مگا بایت است .


لطفا پیش از دانلود مطلبی را درهمین باره مطالعه فرمایید...باشد که کارگر افتد:
اینجا
برچسب ها: کتاب ابهام عشق ، ابهام عشق ، رسول رهنما ،